NAJNOVIJE VIJESTI:

LINKOVI:

 

crnogorski gonic

Novosti Lovačkog saveza Crne Gore:

Stranice:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
ODRžANO TREćE KOLO KUPA LOVAčKOG SAVEZA CRNE GORE
Postavljeno: 08. 05. 2014.

Na strelištu Majstorovina u Bijelom Polju  3. maja 2014. godine održano je treće kolo Kupa Lovačkog saveza Crne Gore u gađanju nepokretne mete divljeg vepra na rastojanju 100 i 200 metara ležeći u disciplini lovački karabin sa optičkim nišanom i na rastojanju 100 metara stojeći u disciplini lovački karabin sa mehaničkim nišanom.

U okviru III  kola Kupa Lovačkog saveza Crne Gore održano je  opštinsko takmičenje lovaca Lovačke organizacije „Bijelo Polje“ u istim disciplinama.
OPšIRNIJE...
ODRžANO DRUGO KOLO KUPA LOVAčKOG SAVEZA CRNE GORE
Postavljeno: 22. 04. 2014.

Na strelištu Vrela u Cetinju 6. aprila 2014. godine održano je drugo kolo Kupa Lovačkog saveza Crne Gore u gađanju nepokretne mete divljeg vepra na rastojanju 100 i 200 metara ležeći u disciplini lovački karabin sa optičkim nišanom i na rastojanju 100 metara stojeći u disciplini lovački karabin sa mehaničkim nišanom. U okviru II kola Kupa Lovačkog saveza Crne Gore održano je opštinsko takmičenje lovaca Lovačkog društva „Cetinje“ u istim disciplinama.

OPšIRNIJE...
U DANILOVGRADU ODRžANO I KOLO KUPA LOVAčKOG SAVEZA CRNE GORE - 2014
Postavljeno: 27. 03. 2014.

U Danilovgradu, na strelištu Vojske Crne Gore, u subotu 22. marta 2014 godine održano je prvo kolo Kupa Lovačkog saveza Crne Gore 2014, takmičenja u gađanju nepokretne mete divljeg vepra na rastojanju 100 i 200 metara, ležeći u disciplini lovački karabin sa optičkim nišanom, i na rastojanju 100 metara stojeći u disciplini lovački karabin sa mehaničkim nišanom.

I ove takmičarske godine, kao i prethodnih godina, u Kupu Lovačkog saveza Crne Gore mogu učestvovati lovci članovi Lovačkih društava, organizacija i Javnih preduzeća za uzgoj, zaštitu i lov divljači – članica Lovačkog saveza Crne Gore. Sva takmičenja su besplatna, a Lovački savez Crne Gore pobjednicima svakog kola, kao i za ukupni plasman, dodjeliće prigodne nagrade, pehare, medalje i diplome.

Za učestvovanje na takmičenjima lovci pored ličnih dokumenata moraju imati lovnu kartu i oružni list za pušku sa kojom se takmiče.

Prvo kolo otvorio je predsjednik Nikola Marković koji je između ostalog lovcima poželio dobre rezultate i još bolje druženje na ovom i svim drugim takmičenjima u ovoj sezoni, naglašavajući da se sva takmičenje provode u skladu sa Pravilnikom o lovnom streljaštvu i međunarodnim propisima i pravilima koji regulišu oblast streljaštva.

...............

REZULTATI (Disciplina lovački karabin, 100 + 200 m, optički nišan, ležeći)

OPšIRNIJE...
OBAVJEšTENJE O UPUSTVIMA ZA PODNOšENJE ZAHTJEVA
Postavljeno: 19. 03. 2014.

Lovačkim društvima, organizacijama, JP za uzgoj, zaštitu i lov divljači – Korisnicima lovišta

Obavještavamo Lovačka društva, organizacije i JP za uzgoj, zaštitu i lov divljači da su sledeća Upustva za podnošenje raznih zahtjeva u oblasti lovstva mogu preuzeti sa internet stranice Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja koje je ovo Ministarstvo donijelo i objavilo na svojoj web stranici 13.03.2014 godine:

Molimo da koristite ova Upustva i popunite propisane obrasce kako bi vaš zahtjev bio razmatran. Upustva i obrasce možete preuzeti  sa www.mpr.gov.me  (U  odjeljku Biblioteka unosite u pretraživač naziv dokumenta)...

OPšIRNIJE...
PLANIRANJE U LOVSTVU
Postavljeno: 17. 03. 2014.

Planiranje u lovstvu predstavlja najosjetljiviji i stručno najodgovorniji posao u gazdovanju sa divljači i lovištem

Cilj planiranja u lovstvu je unapređenje stanja populacija divljači i njihovih staništa kroz preduzimanje odgovarajućih mjera gazdovanja kojima se postiže optimalno brojno stanje populacija, zaštita, uzgoj i održivo korišćenje divljači.

Planiranje, kao vrlo značajan segment uspješnog gazdovanja, propisuje se prvi put u Crnoj Gori Zakonom o lovstvu iz 1966-e godine. Tim Zakonom propisuje se da organizacija koja gazduje lovištem donosi za to lovište lovnoprivrednu osnovu – dugoročni planski dokument, koji treba da sadrži prikaz postojećeg stanja lovišta, ciljeve gazdovanja, vrste i obima radova, mjera i metoda za postizanje tih ciljeva, kao i ekonomsko-finansijske osnove gazdovanja.

Važećim Zakonom o divljači i lovstvu propisano je takođe donošenje planskih dokumenata i to: Programa razvoja lovstva, kojeg donosi Vlada na predlog Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, Lovne osnove i Godišnjeg plana gazdovanja koje donose korisnici lovišta uz saglasnost resornog Ministarstva...

OPšIRNIJE...
LOVOSTAJ - PERIOD U KOME JE ZABRANJENO LOVITI, PROGANJATI ILI NA BILO KOJI DRUGI NAčIN UZNEMIRAVATI DIVLJAč
Postavljeno: 15. 03. 2014.

Osnovni zadatak lovaca je da, koliko je to u mogućnosti, utiču da divljač živi, razmnožava se i odgaja mlade u što mirnijim uslovima.

Lovna sezona većine vrsta divljači je završena je još ranije, a zadnje nedelje mjeseca februara lov je završen i na predatore: vuka, šakala i lisicu, čime je počeo period lovostaja za sve vrste lovne divljači, period u kome je zabranjeno loviti, proganjati ili na bilo koji drugi način uznemiravati divljač.

Lovostaj je jedna od mjera zaštite divljači i ona je Zakonom o divljači i lovstvu propisana za sve vrste lovne divljači. Lovostaj počinje traje i završava se različito zavisno od vrste do vrste, a uslovnjen je različitim faktorima prvenstveno potrebom da se divljači obezbjedi mir.

Mir u lovištu je značajan faktor za uzgoj divljači naročito u vrijeme bremenitosti ženki kod dlakave divljači, odnosno kod pernate divljači u vrijeme dok ženke leže na jajima. Mir u lovištu neophodan je i u periodu odgoja mladih, ali i tokom cijele godine...

OPšIRNIJE...
NAJBOLJE LOVAčKE FOTOGRAFIJE PREDSTAVLJENE U BARU
Postavljeno: 25. 01. 2014.

Preuzeto iz dnevnog lista „Pobjeda“.

Pobjednik takmičenje koje su pokrenuli organizatori fejsbuk grupe „Lov i ribolov u Crnoj Gori“ je Mićo Baltić iz Mojkovca. Drugu nagradu osvojio je Željko Zec iz Budve, a treću Baranin Vesko Dabović.

BAR- Da lov ne znači puki odstrel divljači već i promociju očuvanja divljine, pokazalo je u subotu druženje u Baru, na kojem su predstavljeni pobjednici foto-konkursa pod nazivom „Biramo najbolju lovačku fotografiju“.

Pobjednik takmičenje koje su pokrenuli organizatori fejsbuk grupe „Lov i ribolov u Crnoj Gori“ je Mićo Baltić iz Mojkovca. Drugu nagradu osvojio je Željko Zec iz Budve, a treću Baranin Vesko Dabović...

OPšIRNIJE...
ODRžANA REDOVNA SJEDNICA SKUPšTINE LOVAčKOG SAVEZA CRNE GORE
Postavljeno: 31. 12. 2013.

Redovna sjednica Skupštine Lovačkog saveza Crne Gore održana je u Podgorici 23 decembra 2013. godine.

Na sjednici, kojom je predsjedavao Gojko Vlahović, razmatran je Izvještaj o radu između dvije sjednice Skupštine kojeg je podnio predsjednik Lovačkog saveza Crne Gore Nikola Marković, finansijski Izvještaj za 2012 godinu, zatim stanje u lovstvu, planirane aktivnosti za naredni period i druga pitanja od značaja za rad Lovačkog saveza Crne Gore, njegovih članica i lovstva uopšte.

Delegati su upoznati sa novinama u lovnom zakonodavstvu, toku izrade planske i izvještajne dokumentacije koju, shodno Zakonu o divljači i lovstvu, državnim institucijama podnose korisnici lovišta i Lovački savez Crne Gore, lovnom obrazovanju, prezentaciji lovstva, Programima i Projektima u lovstvu, odnosima sa resornim Ministarstvom, međunarodnim aktivnostima, sa lovnim i kinoloških takmičenja i drugim aktivnostima u izvještajnom periodu...

OPšIRNIJE...
LOV JE PRVO UZGOJ I ZAšTITA PA ONDA KORIšćENJE
Postavljeno: 29. 11. 2013.

Divljač je prirodno blago i nije samo domet i meta puščanih zrna već, prije svega, briga čovjeka za njen opstanak.

Divljač je prirodni resurs koji je samo djelimično obnovljiv, zato je nju potrebno prvenstveno uzgajati i štititi, tako da je lov prvo uzgoj i zaštita pa tek onda korišćenje. Ova specifičnost stavlja lovca u položaj uzgajivača i zaštitnika divljači.

Uzgoj i zaštita divljači prestavlja osnovnu djelatnost u lovstvu čiji je cilj očuvanje zdrave i otpornne divljači u određenoj prirodnoj sredini, a mjere i aktivnosti preduzete u ovoj oblasti čine nedjeljivu cjelinu.

Mjere zaštite koje lovci treba da preduzmu u tom cilju propisane su Zakonom o divljači i lovstvu i planskim dokumentima koje donose korisnici lovišta. To su prije svega čuvanje lovišta  putem organizovane lovočuvarske službe; suzbijanje nezakonitog lova; poštovanje zakonom određenih lovnih sezona; skraćivanje lovne sezone ili smanjenje broja lovnih dana ako u lovištu nastane smanjenje brojnog stanja divljači; smanjivanje broja predatora, koji čine štetu, na podnošljiv broj; ...

OPšIRNIJE...
Stranice:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28