NAJNOVIJE VIJESTI:

LINKOVI:

 

crnogorski gonic

Novosti Lovačkog saveza Crne Gore:

Stranice:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
NAJAVA PETOG KOLA KUP-A LOVAčKOG SAVEZA CRNE GORE – TROFEJ MOJKOVACA 2013
Postavljeno: 05. 06. 2013.

Obavještavamo takmičare, članove lovačkih društava, organizacija i Javnih preduzeća za uzgoj, zaštitu i lov divljači - članica Lovačkog saveza Crne Gore, da će se V kolo Kupa Lovačkog saveza Crne Gore – TROFEJ MOJKOVCA održati u Mojkovcu, na strelištu u Štitarici, u subotu 08.06.2013 godine, sa početkom u 9 časova.

Lovci će takmičiti u gađanju nepokretne mete divljeg vepra na rastojanju 100 i 200 metara, ležeći u disciplini lovački karabin sa optičkim nišanom i na rastojanju 100 metara, stojeći u disciplini lovački karabin sa mehaničkim nišanom.

U okviru V kola Kupa održaće se takmičenje lovaca članova lovačkog društva „Milorad Bulatović“ iz Mojkovca.

OPšIRNIJE...
ODRžANO DRUGO KOLO LIGE LOVAčKOG SAVEZA CRNE GORE - 2013
Postavljeno: 25. 05. 2013.

Drugo kolo lige Lovačkog saveza Crne Gore, u gađanju glinenih golubova, disciplina trap, 2X15 golubova održano je u Budvi na strelištu „Košljun“ u subotu 18.05.2013 godine.

Na ovom takmičenju učestvovali su pojedinci i ekipe iz Lovačkih društava, organizacija i Javnih preduzeća za uzgoj zaštitu i lov divljači.

Takmičenje je otvorio član Komisije za lovno streljaštvo i predsjednik sekcije za gađanje glinenih golubova disciplina trap Jovica Marković.

Drugo kolo održano je po lijepom vremenu. Organizacija takmičenja bila je dobra. Postignuti su dobri rezultati.

U ekipnoj konkurenciji prvo mjesto zauzela je ekipa LD Cetinje I, drugo ekipa LD Zeta, a treće ekipa LD Cetinje II.

...............

REZULTATI (gađanje glinenih golubova, disciplina TRAP)

OPšIRNIJE...
NAJAVA II KOLA LIGE LOVAčKOG SAVEZA CRNE GORE U GAđANJU GLINENIH GOLUBOVA
Postavljeno: 09. 05. 2013.

Obavještavamo takmičare, članove lovačkih društava, organizacija i Javnih preduzeća za uzgoj, zaštitu i lov divljači - članica Lovačkog saveza Crne Gore, da će se II kolo Lige Lovačkog saveza Crne Gore održati u subotu 18. maja 2013. godine, na strelištu „Košljun“ u Budvi, sa početkom u 9 sati.

Lovci će se takmičiti u gađanju glinenih golubova disciplina trap, 2x15 golubova plus play off+, standardnim lovačkim puškama koje nijesu namijenjene za profesionalna takmičenja.

Na takmičenju učešće mogu uzeti svi članovi Lovačkih društava, organizacija i Javnih preduzeća, članica Lovačkog saveza Crne Gore, a da bi mogli učestvovati moraju obavezno imati oružni list za oružje koje koriste i lovnu kartu.

OPšIRNIJE...
ODRžANO čETVRTO KOLO KUPA LOVAčKOG SAVEZA CRNE GORE – TROFEJ CETINJA [2013]
Postavljeno: 09. 05. 2013.

Na strelištu Vrela u Cetinju 4. maja 2013. godine održano je četvrto kolo Kupa Lovačkog saveza Crne Gore – Trofej Cetinja, u gađanju nepokretne mete divljeg vepra na rastojanju 100 i 200 metara ležeći u disciplini lovački karabin sa optičkim nišanom i na rastojanju 100 metara stojeći u disciplini lovački karabin sa mehaničkim nišanom.

U okviru IV kola Kupa Lovačkog saveza Crne Gore održano je opštinsko takmičenje lovaca Lovačkog društva „Cetinje“ u istim disciplinama.

U IV kolu Kupa Lovačkog saveza Crne Gore postignuti su sledeći rezultati:

U disciplini lovački karabin sa optičkim nišanom na rastojanju 100 i 200 metara, ležeći u kategoriji seniori prvo mjesto zauzeo je Nikolić Ljupko (LD Komarnica), drugo Bulatović Milorad (LD Lovac Kolašin), treće Batrićević Ivan (LD Cetinje), četvrto Marković Miloš (LD Cetinje) i peto Dragović Boris (LO Podgorica).

...............

REZULTATI (gađanje nepokretne mete - divljeg vepra)

OPšIRNIJE...
NAJAVA čETVRTOG KOLA KUP-A LOVAčKOG SAVEZA CRNE GORE – „LOVćEN 2013“
Postavljeno: 23. 04. 2013.

Obavještavamo takmičare, članove lovačkih društava, organizacija i Javnih preduzeća za uzgoj, zaštitu i lov divljači - članica Lovačkog saveza Crne Gore, da će se IV kolo Kupa Lovačkog saveza Crne Gore održati u Cetinju, na strelištu na Lovćenu.

Četvrto kolo KUPA-a Lovačkog saveza Crne Gore u gađanju nepokretne mete divljeg vepra na rastojanju 100 i 200 metara, ležeći u disciplini lovački karabin sa optičkim nišanom i na rastojanju 100 metara, stojeći u disciplini lovački karabin sa mehaničkim nišanom održaće se u subotu 4. maja 2013. godine sa početkom u 9 časova na strelištu „Lovćen“.

U okviru IV kola Kupa Lovačkog saveza Crne Gore održaće se „Trofej Cetinja“.

Na takmičenju učešće mogu uzeti svi članovi Lovačkih društava, organizacija i Javnih preduzeća, članica Lovačkog saveza Crne Gore.

OPšIRNIJE...
U ŠAVNIKU JE ODRžANO III KOLO KUPA LOVAčKOG SAVEZA CRNE GORE - 2013
Postavljeno: 22. 04. 2013.

Na strelištu Komarnica u Šavniku 20. aprila 2013. godine održano je treće kolo Kupa Lovačkog saveza Crne Gore u gađanju nepokretne mete divljeg vepra na rastojanju 100 i 200 metara ležeći u disciplini lovački karabin sa optičkim nišanom i na rastojanju 100 metara stojeći u disciplini lovački karabin sa mehaničkim nišanom.

U okviru III kola Kupa Lovačkog saveza Crne Gore održan je „Trofej Šavnika“, opštinsko takmičenje lovaca Lovačkog društva „Komarnica“ u istim disciplinama.

U III kolu Kupa postignuti su sledeći rezultati:

U disciplini lovački karabin sa optičkim nišanom na rastojanju 100 i 200 metara, ležeći u kategoriji seniori prvo mjesto zauzeo je Bulatović Milorad (LD Lovac Kolašin), drugo Marković Nikola (LD Cetinje), treće Tadić Dragan (LD Bajo Pivljanin), četvrto Marković Miloš (LD Cetinje) i peto Radović Dragan (LD Komarnica).

...............

REZULTATI (gađanje nepokretne mete - divljeg vepra)

OPšIRNIJE...
NAJAVA III KOLA KUP-A LOVAčKOG SAVEZA CRNE GORE
Postavljeno: 15. 04. 2013.

Obavještavamo takmičare, članove lovačkih društava, organizacija i Javnih preduzeća za uzgoj, zaštitu i lov divljači - članica Lovačkog saveza Crne Gore, da će se III kolo Kupa Lovačkog saveza Crne Gore održati u Šavniku.

Treće kolo KUPA-a Lovačkog saveza Crne Gore u gađanju nepokretne mete divljeg vepra na rastojanju 100 i 200 metara, ležeći u disciplini lovački karabin sa optičkim nišanom i na rastojanju 100 metara, stojeći u disciplini lovački karabin sa mehaničkim nišanom održaće se u subotu 20. aprila 2013. godine sa početkom u 9 časova na strelištu „Komarnica“.

U okviru III kola Kupa Lovačkog saveza Crne Gore održaće se „Trofej Šavnika“.

Na takmičenju učešće mogu uzeti svi članovi Lovačkih društava, organizacija i Javnih preduzeća, članica Lovačkog saveza Crne Gore.

OPšIRNIJE...
U NIKšIćU ODRžANO II KOLO KUP-A LOVAčKOG SAVEZA CRNE GORE 2013
Postavljeno: 15. 04. 2013.

Na strelištu Kunovo u Nikšiću, 13. aprila održano je drugo kolo Kupa Lovačkog saveza Crne Gore u gađanju nepokretne mete divljeg vepra na rastojanju 100 i 200 metara, ležeći u disciplini lovački karabin sa optičkim nišanom i na rastojanju 100 metara stojeći u disciplini lovački karabin sa mehaničkim nišanom.

U okviru II kola Kupa Lovačkog saveza Crne Gore održan je „Trofej Nikšića“, opštinsko takmičenje lovaca Lovačkog društva „Dr Zoran Kesler“ u istim disciplinama.

U II kolu Kupa postignuti su sledeći rezultati:

U disciplini lovački karabin sa mehaničkim nišanom, na rastojanju 100 metara, stojeći u kategoriji seniori prvo mjesto zauzeo je Peković Branko (Ld Zoran Kesler), drugo Radević Zoran (LO Podgorica), treće Vukelić Nikola (LD Orjen), četvrto Vuletić Vladimir (LO Podgorica), peto Mićunović Zoran (LD Zoran Kesler).

...............

REZULTATI (gađanje nepokretne mete - divljeg vepra)

OPšIRNIJE...
II KOLO KUPA LOVAčKOG SAVEZA CRNE GORE (2013) U NIKšIćU
Postavljeno: 01. 04. 2013.

Obavještavamo takmičare, članove lovačkih društava, organizacija i Javnih preduzeća za uzgoj, zaštitu i lov divljači - članica Lovačkog saveza Crne Gore, da će se II kolo Kupa Lovačkog saveza Crne Gore održati u Nikšiću.

Drugo kolo KUPA-a Lovačkog saveza Crne Gore u gađanju nepokretne mete divljeg vepra na rastojanju 100 i 200 metara, ležeći u disciplini lovački karabin sa optičkim nišanom i na rastojanju 100 metara, stojeći u disciplini lovački karabin sa mehaničkim nišanom održaće se u subotu 13. aprila 2013. godine sa početkom u 9 časova na strelištu „Kunovo“.

Na takmičenju učešće mogu uzeti svi članovi Lovačkih društava, organizacija i Javnih preduzeća, članica Lovačkog saveza Crne Gore.

OPšIRNIJE...
Stranice:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28