NAJNOVIJE VIJESTI:

LINKOVI:

 

crnogorski gonic

Novosti Lovačkog saveza Crne Gore:

Stranice:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
NAJAVA IV (ZAVRšNOG) KOLA LIGE LOVAčKOG SAVEZA CRNE GORE
Postavljeno: 07. 07. 2012.

Obavještavamo takmičare, članove lovačkih društava, organizacija i Javnih preduzeća za uzgoj, zaštitu i lov divljači - članica Lovačkog saveza Crne Gore, da će se IV (završno) kolo Lige  Lovačkog saveza Crne Gore, u gađanju glinenih golubova disciplina trap 2X15 golubova, održati na strelištu Košljun u Budvi, 14 jula 2012. godine.

Takmičenje će se održati  po kategorijama: juniori, seniori – kategorija A, seniori – kategorija B i veterani i to standardnim lovačkim puškama koje nijesu namijenjene za profesinalna takmičenja.

Na ovom, kao i na ostalim takmičenjima, mogu učestvovati svi članovi Lovačkih društava, organizacija i Javnih preduzeća, članica Lovačkog saveza Crne Gore, koji svoju pripadnost Lovačkom udruženju moraju potvrditi posjedovanjem lovne karte izdate za lovnu 2012/13 godinu.

OPšIRNIJE...
MEMORIJAL MILORAD MIšKO LOPIčIć 2012 - IZVJEšTAJ
Postavljeno: 03. 07. 2012.

Takmičenje Memorijal  Milorada – Miška Lopičića, u gađanju glinenih golubova, disciplina trap, održano je u Budvi na strelištu „Košljun“ u subotu 30.06.i nedjelju 01.07.2012. godine.

Na ovom takmičenju postignuti su sledeći rezultati:

U pojedinačnom plasmanu u kategoriji - seniori, prvo mjesto zauzeo je  Jovetić Radosav (SK Budućnost) 120+21, drugo mjesto zauzeo je Marković Jovica (SK Budva) 109+22,  treće Perišić Nikola (SK Herceg Novi) 105+22, četvrto  Pravilović Lazar  (SK Cetinje) 104+19, peto Stanišić  Ivo (SK Budva) 108+14, a šesto Raičević Božidar (SK Gams) 103+16.

Najbolji kod juniora bio je Racanović Jovan (SK Budva)...

OPšIRNIJE...
U SLOVENIJI JE ODRžAN SASTANAK čLANICA FEDERACIJE NACIONALNIH ASOCIJACIJA EVROPSKE UNIJE (FACE ) SA BALKANA
Postavljeno: 27. 06. 2012.

U Dolenjskim Toplicama u Sloveniji 21. juna održan je sastanak članica Federacije nacionalnih asocijacija lovaca Evropske unije (FACE) sa Balkana.

Domaćin sastanka bio je Lovački savez Slovenije, a prisustvovali su predstavnici Lovačkih saveza zemalja regiona.

Delegaciju  Federacije nacionalnih asocijacija lovaca Evropske Unije predvodio je glavni i izvršni direktor Angus Middleton.

Lovački savez Crne Gore na sastanku u Dolenjskim Toplicama predstavljao je predsjednik Nikola Marković.

OPšIRNIJE...
III KOLO LIGE LOVAčKOG SAVEZA CRNE GORE – IZVJEšTAJ (2012)
Postavljeno: 27. 06. 2012.

Treće kolo lige Lovačkog saveza Crne Gore, u gađanju glinenih golubova, disciplina trap, 2X15 golubova održano je u Budvi na strelištu „Košljun“ u subotu 23.06.2012 godine.

Na ovom takmičenju učestvovalo je šest ekipa iz Lovačkih društava, organizacija i Javnih preduzeća za uzgoj zaštitu i lov divljači.

U ekipnoj konkurenciji prvo mjesto zauzela je ekipa LD Cetinje I, drugo ekipa LO Podgorica, a treće ekipa LD Budva.

Na takmičenju, u pojedinačnoj konkurenciji postignuti su sledeći rezultati:

U kategoriji A - seniori strijelci, prvo mjesto zauzeo je  Jovetić Radosav (LO Podgorica), drugo mjesto zauzeo je Marković Veselin (LD Cetinje),  treće Marković Jovica (LD Budva), četvrto  Raičević Božidar (LO Podgorica), peto  Marković Nikola (LD Cetinje), a šesto Lipovina Gojko  (LD Cetinje)...

OPšIRNIJE...
NAJAVA III KOLA LIGE LOVAčKOG SAVEZA CRNE GORE
Postavljeno: 15. 06. 2012.

Obavještavamo takmičare, članove lovačkih društava, organizacija i Javnih preduzeća za uzgoj, zaštitu i lov divljači - članica Lovačkog saveza Crne Gore, da će se III kolo Lige  Lovačkog saveza Crne Gore, u gađanju glinenih golubova disciplina trap 2X15 golubova, održati na strelištu Košljun u Budvi, 23 juna 2012. godine.

Takmičenje će se održati  po kategorijama: juniori, seniori – kategorija A, seniori – kategorija B i veterani i to standardnim lovačkim puškama koje nijesu namijenjene za profesinalna takmičenja.

Na ovom, kao i na ostalim takmičenjima, mogu učestvovati svi članovi Lovačkih društava, organizacija i Javnih preduzeća, članica Lovačkog saveza Crne Gore, koji svoju pripadnost Lovačkom udruženju moraju potvrditi posjedovanjem lovne karte izdate za lovnu 2012/13 godinu.

OPšIRNIJE...
IV KOLO KUPA LOVAčKOG SAVEZA CRNE GORE – IZVJEšTAJ (2012)
Postavljeno: 11. 06. 2012.

Na strelištu Zagrađe u Gusinju 9. juna održano je četvrto kolo Kupa Lovačkog saveza Crne Gore u gađanju nepokretne mete divljeg vepra na rastojanju 100 i 200 metara ležeći u disciplini lovački karabin sa optičkim nišanom i na rastojanju 100 metara stojeći u disciplini lovački karabin sa mehaničkim nišanom.

U okviru IV kola Kupa Lovačkog saveza Crne Gore održan je „Trofej Gusinja“, takmičenje lovaca opštine Plav, članova Lovačkih organizacija „Hridsko jezero“ i „Maja Karanfili“ u istim disciplinama.

U  IV kolu Kupa postignuti su sledeći rezultati:

U disciplini lovački karabin sa optičkim nišanom na rastojanju 100 i 200 metara, ležeći u kategoriji seniori prvo mjesto zauzeo je Marković Nikola (LD Cetinje), drugo Vukčević Zoran (LO Podgorica), treće Radović Ivan (LD Cetinje), četvrto Špadijer Luka (LD Cetinje) i peto Mićunović Veselin (LO Bratogošt)...

OPšIRNIJE...
NAJAVA IV KOLA KUP-A LOVAčKOG SAVEZA CRNE GORE - 2012
Postavljeno: 05. 06. 2012.

Obavještavamo takmičare, članove lovačkih društava, organizacija i Javnih preduzeća za uzgoj, zaštitu i lov divljači - članica Lovačkog saveza Crne Gore, da će se IV kolo Kupa Lovačkog saveza Crne Gore održati u Gusinju.

Četvrto kolo KUPA-a Lovačkog saveza Crne Gore u gađanju nepokretne mete divljeg vepra na rastojanju 100 i 200 metara, ležeći u disciplini lovački karabin sa optičkim nišanom i na rastojanju 100 metara, stojeći u disciplini lovački karabin sa mehaničkim nišanom održaće se u subotu 9. juna 2012. godine sa početkom u 9 časova na strelištu Zagrađe u Gusinju (selo Dosuđe).

Na takmičenju učešće mogu uzeti svi članovi Lovačkih društava, organizacija i Javnih preduzeća, članica Lovačkog saveza Crne Gore, koji na takmičenjima svoju pripadnost Lovačkom udruženju moraju potvrditi posjedovanjem lovne karte izdate za lovnu 2012/13 godinu.

OPšIRNIJE...
VAžNO OBAVJEšTENJE ZA čLANICE LOVAčKOG SAVEZA CRNE GORE – USKLAđIVANJE STATUTA NEVLADINIH ORGANIZACIJA SA NOVIM ZAKONOM
Postavljeno: 27. 05. 2012.

Članice Lovačkog saveza Crne Gore koje su registrovane po Zakonu o nevladinim organizacijama dužne su, ako to do sada nijesu uradile, da svoj Statut usklade sa  novim Zakonom o nevladinim organizacijama ("Službeni list CG", broj 39/11).

Naime odredbama člana 49 ovog Zakona propisano je da su nevladine organizacije koje su upisane u registar po Zakonu o nevladinim organizacijama (,,Službeni list RCG’’ br. 27/99 i 30/02 i ,,Službeni list CG’’, br. 11/07) dužne da, u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona, usklade statut sa ovim zakonom i dostave ga Ministarstvu unutrašnjih poslova, sa izvodom iz zapisnika sa sjednice nadležnog organa nevladine organizacije na kojoj je donijeta odluka o usklađivanju statuta.

OPšIRNIJE...
III KOLO KUPA LOVAčKOG SAVEZA CRNE GORE – IZVJEšTAJ (2012)
Postavljeno: 27. 05. 2012.

Na strelištu Komarnica u Šavniku 26. maja održano je treće kolo Kupa Lovačkog saveza Crne Gore u gađanju nepokretne mete divljeg vepra na rastojanju 100 i 200 metara ležeći u disciplini lovački karabin sa optičkim nišanom i na rastojanju 100 metara stojeći u disciplini lovački karabin sa mehaničkim nišanom.

U okviru III kola Kupa Lovačkog saveza Crne Gore održan je „Trofej Šavnika“, opštinsko takmičenje lovaca Lovačkog društva „Komarnica“ u istim disciplinama.

U  III kolu Kupa postignuti su sledeći rezultati:

U disciplini lovački karabin sa optičkim nišanom na rastojanju 100 i 200 metara, ležeći u kategoriji seniori prvo mjesto zauzeo je Mićunović Zoran (LO Bratogošt), drugo Marković Nikola (LD Cetinje), treće Vučinić Dragan (LU Orjen), četvrto Špadijer Luka (LD Cetinje) i peto Kasalica Duško (LD Komarnica)...

OPšIRNIJE...
Stranice:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28