NAJNOVIJE VIJESTI:

LINKOVI:

 

crnogorski gonic

Novosti Lovačkog saveza Crne Gore:

Stranice:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
ODRžANA SKUPšTINA LOVAčKOG SAVEZA CRNE GORE
Postavljeno: 21. 12. 2011.

Redovna sjednica Skupštine Lovačkog saveza Crne Gore održana je 21. 12. 2011. godine sa sledećim:

D N E V N I M     R E D O M

  1. Izbor radnih tijela
    • Izbor zapisničara i 2 ovjerivača zapisnika;
    • Izbor 3 člana verifikacione komisije
  2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine Lovačkog saveza Crne Gore održane 07. 12. 2010. godine;
  3. Referat predsjednika Lovačkog saveza Crne Gore - izvještaj o radu Lovačkog saveza Crne Gore u periodu između dvije sjednice...
OPšIRNIJE...
STOPE I TRAGOVI DIVLJAčI
Postavljeno: 17. 12. 2011.

Ovih dana iz štampe je izašla nova, deseta jubilarna, stručna publikacija Lovačkog saveza Crne Gore pod nazivom STOPE I TRAGOVI DIVLJAČI.

Knjižica STOPE I TRAGOVI DIVLJAČI nastala je kao dio međunarodne saradnje. Namijenjena je svim ljubiteljima prirode i divljači koji poštuju načelo trajnosti korišćenja prirode i tim načelom se rukovode u svom redovnom radu, i svim drugim aktivnostima u slobodnom vremenu.

Svaka divljač, obavljanjem svojih životnih aktivnosti, ostavlja dokaze svog postojanja. Te dokaze nazivamo tragovima divljači, zapisano je u predgovoru koji je za ovu knjižicu uradio predsjednik Nikola Marković, dodajući da...

OPšIRNIJE...
NAJHUMANIJI GEST LOVACA U 2011 GODINI
Postavljeno: 15. 12. 2011.

Spašeno mečeSumirajući postignute rezultate u 2011 godini, na ostvarivanju zacrtanih ciljeva i zadataka, u Lovačkom savezu Crne Gore je  konstatovano da su u protekloj godini sve mjere kojima se obezbjeđuje trajnost korišćenja prirode i divljači pažljivo planirane i provedene u svim lovištima.

Lovački savez Crne Gore, kao i prethodnih godina, akcenat svojih aktivnosti usmjerio je na realizaciju planiranih mjera uzgoja i zaštite divljači kojima se obezbjeđuje njen održivi razvoj, kao i na edukaciju i obrazovanje lovaca, prvenstveno mladih ljudi, kao ljubitelja prirode, uzgajivača i zaštitnika divljači. U tu svrhu Lovački savez Crne Gore izdao je desetu jubilarnu stručnu publikaciju „Stope i tragovi divljači“ koja je namijenjena ne samo lovcima, nego i svim ljubiteljima prirode koji poštuju načelo trajnosti korišćenja i tim načelom se rukovode u svom redovnom radu, lovu i svim drugim aktivnostima u slobodnom vremenu...

OPšIRNIJE...
ODRžANE TRENING RADIONICE ZA LOVCE U PODGORICI I BIJELOM POLJU
Postavljeno: 25. 10. 2011.

U okviru projekta "Podrška kontroli i suzbijanju bjesnila i klasične kuge svinja" u Podgorici i  Bijelom Polju, 18. i 20. oktobra održane su trening radionice za lovce i nadzornike nacionalnih parkova u cilju obuke za buduće poslove i obaveze u okviru ovog projekta.

Na radionicama su bile prezentovane sljedeće teme: Epidemiološka situacija bjesnila i klasične svinjske kuge u Crnoj Gori, prezentant Goran Filipović;  Legislativa vezana za bolest bjesnila i klasične svinjske kuge, uloga lovaca i nadzornika NP u implementaciji EU standarda u nadzoru i kontroli ovih bolesti, prezentant Mevlida Hrapović; Prikupljanje uzoraka, pakovanje i predaja uzoraka za bjesnilo i klasične svinjske kuge, lična bezbjednost, Poboljašanje metoda za prikupljanje uzoraka uključujući obrasce za uzorke i standardne operativne procedure, prezentant tema Nikola Pejović; Divlje životinje, dinamika populacije, prezentant Srđan Šašić i Procjena starosti divljih svinja, prezentant Paolo Tizzani.

OPšIRNIJE...
MEđUNARODNO TAKMIčENJE „SVETI HUBERT – LOVAC I PAS“
Postavljeno: 07. 10. 2011.

Međunarodno takmičenje, koje se redovno održava svake godine, u radu pasa ptičara, „Sveti Hubert – lovac i pas“ ove godine održano je 1. oktobra na terenima lovačkog udruženja „Jelen-Natalinci“ u Natalincima, u Srbiji.

Na takmičenju  u Natalincima učestvovale su reprezentacije Bugarske, Crne Gore, Slovačke, dvije reprezentacije Hrvatske, i  domaćin reprezentacija Srbije.

Ceremonija otvaranja Balkanskog prvenstva „Sveti Hubert – lovac i pas“, održana je promocijom nacionalnih timova dan prije takmičenja. U sklopu ceremonije otvaranja toga dana održano je i predavanje sa temom „Lovac i pas“. Tema se se odnosila na takmičenja sa psima ptičarima. Predavač je bio renomirani takmičar i sudija Hari Herak, viseštruki evropski i svjetski prvak.

OPšIRNIJE...
LOVCI SPREMNI ZA DRUGU FAZU - INTERVJU SA NIKOLOM MARKOVIćEM
Postavljeno: 05. 10. 2011.

Prenosimo intervju sa Nikolom Markovićem, predsjednikom Lovačkog saveza Crne Gore o početku lovne sezone i kampanje borbe protiv bjesnila koji je objavljen u dnevnom listu „Dan“  u rublici „Lov i ribolov“ u broju od 01. oktobra 2011. godine.

* U Crnoj Gori će uskoro početi oralna vakcinacija protiv bjesnila lisica i drugih divljih mesojeda. Kakve su obaveze Lovačkog saveza u ovom projektu.

Kako je to već ranije najavljeno, a imajući u vidu činjenicu da zarazne bolesti divljih životinja ne poznaju granice, i da bjesnilo kod divljih životinja predstavlja regionalni problem, iz Evropskog IPA fonda su izdvojena sredstva za finansiranje projekta "Podrška kontroli i suzbijanju bjesnila i klasične kuge svinja" u zemljama našeg regiona. Ovih dana  počinje implementacija ovog projekta u Crnoj Gori.

OPšIRNIJE...
ODRžANO V (ZAVRšNO) KOLO KUP-A LOVAčKOG SAVEZA CRNE GORE - 2011
Postavljeno: 09. 09. 2011.

Peto, završno, kolo Kupa Lovačkog saveza Crne Gore „CETINJE 2011“ održano je na strelištu »Lovćen« u Cetinju u subotu 10-og septembra  2011 godine. Takmičili su se članovi Lovačkih društava, organizacija i Javnih preduzeća, članica Lovačkog saveza Crne Gore.

Na takmičenju u Cetinju, lovci su gađali nepokretnu metu divljeg vepra na rastojanju 100 i 200 metara, ležeći u disciplinama lovački karabin sa optičkim nišanom i na 100 metara, stojeći u disciplini lovački karabin sa mehaničkim nišanom.

Takmičenje je održano po  kategorijama: juniori, seniori i veterani.

OPšIRNIJE...
IV (ZAVRšNO) KOLO LIGE LOVAčKOG SAVEZA CRNE GORE U GAđANJU GLINENIH GOLUBOVA - 2011
Postavljeno: 03. 09. 2011.

ČETVRTO (završno) kolo lige Lovačkog saveza Crne Gore, u gađanju glinenih golubova, disciplina trap, 3X10 golubova održano je u Budvi na strelištu „Košljun“ u subotu  03.09.2011 godine.

Takmičenje je održano po kategorijama: juniori, seniori lovci, seniori strijelci i veterani. Takmičilo se isključivo standardnim lovačkim puškama koje nijesu namijenjene za profesinalna takmičenja, a učešće su mogli prijaviti pojedinci i ekipe Lovačkih društava, organizacija i Javnih preduzeća za uzgoj zaštitu i lov divljači.

Prvo mjesto u kategoriji seniori – strijelci osvojio je Đurović Božidar član LD „Cetinje“, drugo Marković Nikola član LD „Cetinje“, a treće Pravilović Lazar član LD „Cetinje“. Četvrto mjesto osvojio je Montić Igor član LD „Tivat“, peto Lipovina Gojko član LD „Cetinje“ i šesto Marković Jovica član LD „Primorje“.

OPšIRNIJE...
NASELJAVANJE ZECA U LOVIšTE “ORJEN” – HERCEG NOVI
Postavljeno: 31. 08. 2011.

Sredinom mjeseca avgusta  lovci Lovačkog udruženja „Orjen“ iz sopstvenih sredstava nabavili su i naselili zecom lovište “Orjen” kojim uspješno već decenijama gazduju.

Naime na lokalitetu Vrbnja, sjeverno do planine Orjen i lijevo do granice sa Republikom  Sprskom, izvršeno je naseljavanje zecom.

Naseljavanju su prethodili uzgojni radovi na melioraciji pojedinih livada, a izvršeno je i  čišćenje terena od predatora (lisica i kunica) koji su mogli ugroziti populaciju zeca koja se naseljava.

Sa  ovog lokaliteta, kako se predviđa populacija će se zahvaljujući velikoj reproduktivnoj sposobnosti vrste, kao i mjerama uzgoja i zaštite, širiti na ostale terene lovišta.

OPšIRNIJE...
Stranice:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27