NAJNOVIJE VIJESTI:

LINKOVI:

 

crnogorski gonic

Novosti Lovačkog saveza Crne Gore:

Stranice:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
ODSTRIJELJENA DVA šAKALA NA ULAZU U UZGAJALIšTE JELENA LOPATARA „ZABRAN KRALJA NIKOLE“
Postavljeno: 27. 02. 2012.

U Rijeci Crnojevića, na samom ulazu u uzgajalište jelena lopatara, lovac Saša Stjepović član Lovačkog društva „Cetinje“ odstrijelio je dva šakala potencijalna neželjena posjetioca ovog uzgajališta.

Obilne snježne padavine, koje su ove zime zahvatile našu zemlju, nisu zaobišle ni Rijeku Crnojevića u kojoj se nalazi  „Zabran Kralja Nikole“ uzgajalište jelena lopatara.

Uzgajalište je  ograđeno žičanom ogradom i pod stalnom je lovočuvarskom zaštitom. U njemu su izgrađeni svi lovni objekti potrebni za uzgoj ove divljači, a u toku zimskih mjeseci vrši se redovna prihrana.

Međutim, visok snježni pokrivač, koji se formirao usljed dugotrajnih padavina na području Rijeke, uslovio je ne samo nedostatak prirodne hrane za divljač, već je i ogradu uzgajališta učinio „dostupnom“ za predatore, neželjene potencijalne posjetioce uzgajališta, koji bi populaciji jelenske divljači nanijeli značajne gubitke...

OPšIRNIJE...
LOVCI IMAJU VAžNU ULOGU U OčUVANJU MOčVARA
Postavljeno: 21. 02. 2012.

Lovci nisu samo korisnici, već i predani čuvari močvara. Od programa za obnavljanje, preko kontrole predatora, do prikupljanja sredstava, lovci su ključ za očuvanje močvara.

Svake godine, 2. februara, obilježava se Svjetski dan močvara, Međunarodni dan svijesti o zaštiti močvara, kao što se navodi u Ramsarovoj  „Konvenciji o močvarama od međunarodnog značaja”. Misija Konvencije je očuvanje i mudro korišćenje svih močvara kroz lokalne i nacionalne akcije i međunarodnu saradnju širom svijeta.

Mudro korišćenje močvara se definiše kao „održavanje njihovog ekološkog karaktera koji se postiže sprovođenjem metoda eko-sistema, a u okviru konteksta održivog razvoja”. Zbog toga, mudro korišćenje u svojoj suštini podrazumijeva očuvanje i održivo korišćenje močvara i njihovih resursa u korist čovječanstva – princip kojeg se lovci pridržavaju svakodnevno...

OPšIRNIJE...
LOVCI U SPAšAVANJU LJUDI, NJIHOVE IMOVENE I DIVLJAčI
Postavljeno: 15. 02. 2012.

Zbog obilnih sniježnih padavina i visine snijega, koja u pojedinim krajevima dostiže rekordne vrijednosti zabilježene u posjednjih 50 godina, u našoj zemlji je na snazi vanredno stanje.

U ovakvim vremenskim uslovima lovci su se na poziv za pomoć u spašavanju  ljudi, njihove imovine i na raščišćavanju sniježnih nanosa odazvali u velikom broju. Nerjetki su slučajevi u kojima su pritekli u pomoć u selima zavijanim snijegom, ponijeli hranu ili lijekove, učestvujući u spašavanju bolesnih, starih ili iznemoglih lica. I ne samo ove već i prethodnih zima njihova pomoć bila je dragocjena. Pomagali su i onda kada su našu zemlju pogađale i druge elementarne nepogode. Uvjek kada je trebalo spašavati ljude u nevolji.

Briga za ljude i njihove živote je na prvom mjestu ali ni  divljač, koja je takođe ugrožena, nije od strane državnih organa i lovaca zapostavljena...

OPšIRNIJE...
ODRžANA SKUPšTINA LOVAčKOG SAVEZA CRNE GORE
Postavljeno: 21. 12. 2011.

Redovna sjednica Skupštine Lovačkog saveza Crne Gore održana je 21. 12. 2011. godine sa sledećim:

D N E V N I M     R E D O M

  1. Izbor radnih tijela
    • Izbor zapisničara i 2 ovjerivača zapisnika;
    • Izbor 3 člana verifikacione komisije
  2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine Lovačkog saveza Crne Gore održane 07. 12. 2010. godine;
  3. Referat predsjednika Lovačkog saveza Crne Gore - izvještaj o radu Lovačkog saveza Crne Gore u periodu između dvije sjednice...
OPšIRNIJE...
STOPE I TRAGOVI DIVLJAčI
Postavljeno: 17. 12. 2011.

Ovih dana iz štampe je izašla nova, deseta jubilarna, stručna publikacija Lovačkog saveza Crne Gore pod nazivom STOPE I TRAGOVI DIVLJAČI.

Knjižica STOPE I TRAGOVI DIVLJAČI nastala je kao dio međunarodne saradnje. Namijenjena je svim ljubiteljima prirode i divljači koji poštuju načelo trajnosti korišćenja prirode i tim načelom se rukovode u svom redovnom radu, i svim drugim aktivnostima u slobodnom vremenu.

Svaka divljač, obavljanjem svojih životnih aktivnosti, ostavlja dokaze svog postojanja. Te dokaze nazivamo tragovima divljači, zapisano je u predgovoru koji je za ovu knjižicu uradio predsjednik Nikola Marković, dodajući da...

OPšIRNIJE...
NAJHUMANIJI GEST LOVACA U 2011 GODINI
Postavljeno: 15. 12. 2011.

Spašeno mečeSumirajući postignute rezultate u 2011 godini, na ostvarivanju zacrtanih ciljeva i zadataka, u Lovačkom savezu Crne Gore je  konstatovano da su u protekloj godini sve mjere kojima se obezbjeđuje trajnost korišćenja prirode i divljači pažljivo planirane i provedene u svim lovištima.

Lovački savez Crne Gore, kao i prethodnih godina, akcenat svojih aktivnosti usmjerio je na realizaciju planiranih mjera uzgoja i zaštite divljači kojima se obezbjeđuje njen održivi razvoj, kao i na edukaciju i obrazovanje lovaca, prvenstveno mladih ljudi, kao ljubitelja prirode, uzgajivača i zaštitnika divljači. U tu svrhu Lovački savez Crne Gore izdao je desetu jubilarnu stručnu publikaciju „Stope i tragovi divljači“ koja je namijenjena ne samo lovcima, nego i svim ljubiteljima prirode koji poštuju načelo trajnosti korišćenja i tim načelom se rukovode u svom redovnom radu, lovu i svim drugim aktivnostima u slobodnom vremenu...

OPšIRNIJE...
ODRžANE TRENING RADIONICE ZA LOVCE U PODGORICI I BIJELOM POLJU
Postavljeno: 25. 10. 2011.

U okviru projekta "Podrška kontroli i suzbijanju bjesnila i klasične kuge svinja" u Podgorici i  Bijelom Polju, 18. i 20. oktobra održane su trening radionice za lovce i nadzornike nacionalnih parkova u cilju obuke za buduće poslove i obaveze u okviru ovog projekta.

Na radionicama su bile prezentovane sljedeće teme: Epidemiološka situacija bjesnila i klasične svinjske kuge u Crnoj Gori, prezentant Goran Filipović;  Legislativa vezana za bolest bjesnila i klasične svinjske kuge, uloga lovaca i nadzornika NP u implementaciji EU standarda u nadzoru i kontroli ovih bolesti, prezentant Mevlida Hrapović; Prikupljanje uzoraka, pakovanje i predaja uzoraka za bjesnilo i klasične svinjske kuge, lična bezbjednost, Poboljašanje metoda za prikupljanje uzoraka uključujući obrasce za uzorke i standardne operativne procedure, prezentant tema Nikola Pejović; Divlje životinje, dinamika populacije, prezentant Srđan Šašić i Procjena starosti divljih svinja, prezentant Paolo Tizzani.

OPšIRNIJE...
MEđUNARODNO TAKMIčENJE „SVETI HUBERT – LOVAC I PAS“
Postavljeno: 07. 10. 2011.

Međunarodno takmičenje, koje se redovno održava svake godine, u radu pasa ptičara, „Sveti Hubert – lovac i pas“ ove godine održano je 1. oktobra na terenima lovačkog udruženja „Jelen-Natalinci“ u Natalincima, u Srbiji.

Na takmičenju  u Natalincima učestvovale su reprezentacije Bugarske, Crne Gore, Slovačke, dvije reprezentacije Hrvatske, i  domaćin reprezentacija Srbije.

Ceremonija otvaranja Balkanskog prvenstva „Sveti Hubert – lovac i pas“, održana je promocijom nacionalnih timova dan prije takmičenja. U sklopu ceremonije otvaranja toga dana održano je i predavanje sa temom „Lovac i pas“. Tema se se odnosila na takmičenja sa psima ptičarima. Predavač je bio renomirani takmičar i sudija Hari Herak, viseštruki evropski i svjetski prvak.

OPšIRNIJE...
LOVCI SPREMNI ZA DRUGU FAZU - INTERVJU SA NIKOLOM MARKOVIćEM
Postavljeno: 05. 10. 2011.

Prenosimo intervju sa Nikolom Markovićem, predsjednikom Lovačkog saveza Crne Gore o početku lovne sezone i kampanje borbe protiv bjesnila koji je objavljen u dnevnom listu „Dan“  u rublici „Lov i ribolov“ u broju od 01. oktobra 2011. godine.

* U Crnoj Gori će uskoro početi oralna vakcinacija protiv bjesnila lisica i drugih divljih mesojeda. Kakve su obaveze Lovačkog saveza u ovom projektu.

Kako je to već ranije najavljeno, a imajući u vidu činjenicu da zarazne bolesti divljih životinja ne poznaju granice, i da bjesnilo kod divljih životinja predstavlja regionalni problem, iz Evropskog IPA fonda su izdvojena sredstva za finansiranje projekta "Podrška kontroli i suzbijanju bjesnila i klasične kuge svinja" u zemljama našeg regiona. Ovih dana  počinje implementacija ovog projekta u Crnoj Gori.

OPšIRNIJE...
Stranice:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28