NAJNOVIJE VIJESTI:

LINKOVI:

 

crnogorski gonic

Novosti Lovačkog saveza Crne Gore:

Stranice:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
ODRžANO IV KOLO KUP-A LOVAčKOG SAVEZA CRNE GORE - 2011
Postavljeno: 06. 08. 2011.

Četvrto kolo Kupa Lovačkog saveza Crne Gore „KOLAŠIN 2011“ održano je na strelištu »Rogopolje« u Kolašinu u subotu 6-og avgusta  2011 godine.

Takmičili su se članovi Lovačkih društava, organizacija i Javnih preduzeća, članica Lovačkog saveza Crne Gore.

Na takmičenju u Kolašinu, lovci su gađali nepokretnu metu divljeg vepra na rastojanju 100 i 200 metara, ležeći u disciplinama lovački karabin sa optičkim nišanom i na 100 metara, stojeći u disciplini lovački karabin sa mehaničkim nišanom.

OPšIRNIJE...
III KOLO LIGE LOVAčKOG SAVEZA CRNE GORE U GAđANJU GLINENIH GOLUBOVA - 2011
Postavljeno: 31. 07. 2011.

TREĆE kolo lige Lovačkog saveza Crne Gore, u gađanju glinenih golubova, disciplina trap, 3X10 golubova održano je u Golubovcima na strelištu „Morača“ u subotu  31.07.2011 godine.

Takmičenje je održano po  kategorijama: juniori, seniori lovci, seniori strijelci i veterani. Takmičilo se isključivo standardnim lovačkim puškama koje nijesu namijenjene za profesinalna takmičenja, a učešće su mogli prijaviti pojedinci i ekipe Lovačkih društava, organizacija i Javnih preduzeća za uzgoj zaštitu i lov divljači.

OPšIRNIJE...
III KOLO KUP-A LOVAčKOG SAVEZA CRNE GORE - 2011
Postavljeno: 16. 07. 2011.

Treće kolo Kupa Lovačkog saveza Crne Gore „ŠAVNIK 2011“ održano je na strelištu »Komarnica« u Šavniku u subotu 16-og JULA  2011 godine.

Takmičili su se članovi Lovačkih društava, organizacija i Javnih preduzeća, članica Lovačkog saveza Crne Gore.

Na takmičenju u Šavniku, lovci su gađali nepokretnu metu divljeg vepra na rastojanju 100 i 200 metara, ležeći u disciplinama lovački karabin sa optičkim nišanom i na 100 metara, stojeći u disciplini lovački karabin sa mehaničkim nišanom.

OPšIRNIJE...
ZAKON O DIVLJAčI I LOVSTVU U SLUžBI ODRžIVOG RAZVOJA PRIRODE I DIVLJAčI
Postavljeno: 11. 07. 2011.

Zakonom o divljači i lovstvu  se propisuje gazdovanje sa divljači koje obuhvata uzgoj, zaštitu, lov i korišćenje divljači i njenih djelova, i lovstvo kao djelatnost organizovanog gazdovanja sa divljači u javnom interesu.

Lovno zakonodavstvo u Crnoj Gori ima tradiciju dugu jedan vijek mada su lov i lovstvo i prije donošenja prvog Zakona o lovu 1910 godine bili uređivani donošenjem određenih propisa.

OPšIRNIJE...
II KOLO LIGE LOVAčKOG SAVEZA CRNE GORE U GAđANJU GLINENIH GOLUBOVA - 2011
Postavljeno: 24. 06. 2011.

DRUGO kolo lige Lovačkog saveza Crne Gore, u gađanju glinenih golubova, disciplina trap, 3X10 golubova održano je u Budvi na strelištu „Košljun“ u subotu  24.06.2011 godine.

Takmičenje je održano po  kategorijama: juniori, seniori lovci, seniori strijelci i veterani. Takmičilo se isključivo standardnim lovačkim puškama koje nijesu namijenjene za profesinalna takmičenja, a učešće su mogli prijaviti pojedinci i ekipe Lovačkih društava, organizacija i Javnih preduzeća za uzgoj zaštitu i lov divljači.

OPšIRNIJE...
NOVE ZAKONSKE ODREDBE U DIJELU UNOšENJA I IZNOšENJA ORUžJA I MUNICIJE PREKO DRžAVNE GRANICE
Postavljeno: 11. 06. 2011.

Krajem aprila stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o oružju koji je donijela Skupština Crne Gore i koji je objavljen u Službenom listu u broju 20 od 15 aprila 2011. godine.

Donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oružju došlo je između ostalog i do izmjena određenih odredbi Zakona o oružju (Sl. list RCG br 49/2004 i Sl. list CG br. 49/2008) posebno u dijelu unošenja unošenja i iznošenja oružja i municije preko državne granice, za što se zalagao Lovački savez Crne Gore konsultovan pri izradi ovog Zakona, a sve u cilju sa usaglašavanja odredaba Zakona sa propisima Evropske Unije.

Naime crnogorskim državljanima prilikom „prenošenja“ oružja i pripadajuće municije preko državne granice u skladu sa ovim zakonom, u dijelu unošenja i iznošenja oružja i municije iz Crne Gore...

OPšIRNIJE...
LOVCI U SLUžBI SUZBIJANJA BJESNILA METODOM ORALNE VAKCINACIJE
Postavljeno: 09. 06. 2011.

U Crnoj Gori i ove kao i prethodnih godina dijagnostikovano je bjesnilo kod divljih ali i domaćih  životinja. To je takozvano silvatično ili šumsko bjesnilo, i prisutno je uglavnom kod lisica koje se, da podsjetimo, sa divljih ili domaćih životinja prenosi najčešće ujedom. Virus bjesnila se sa mjesta ujeda putem nerava prenosi do mozga, poslije čega liječenje nema efekta.

Bjesnilo je neizlečiva bolest ljudi, domaćih i divljih životinja, koje se prvenstveno suzbija zbog zaštite zdravlja ljudi. Kao i drugdje u svijetu, i kod nas u Crnoj Gori, se pruža podrška globalnim naporima veterinarskih i zdravstvenih službi, institucija i organizacija da se bolest iskorijeni, kao da se podigne svijest građana o toj bolesti i načinima njegovog  spriječavanja i iskorijenjavanja.

OPšIRNIJE...
LOV NA DIVLJE DEPONIJE
Postavljeno: 30. 05. 2011.

Kampanja "Ekološka nit koja nas spaja" Ministarstva održivog razvoja i turizma i nevladine organizacije "Euromost" nastavljena je krajem maja 2011 godine, u Bijelom Polju, akcijom lovaca iz LO "Bijelo Polje", koji su u saradnji sa Javnim komunalnim preduzećem "Lim" čistili smeće i uklanjali divlje deponije na dijelu lovišta Mračanje u blizini Pešterske visoravni.

- Puni doprinos akciji, u kojoj je učestovalo preko 60 lovaca, dali su NVO "Euromost", kao i JKP "Lim", na čelu sa direktorom Rafetom Trubljaninom, koji su obezbijedili potrebnu opremu za učesnike u akciji. Vozilom za otpremanje smeća do deponije blagovremeno je prevezeno 300 ekoloških kesa za otpad koji su lovci sakupili na terenu. Ovo je pravi potez čuvanja životne sredine.

OPšIRNIJE...
II KOLO KUP-A LOVAčKOG SAVEZA CRNE GORE - 2011
Postavljeno: 28. 05. 2011.

Drugo kolo Kupa Lovačkog saveza Crne Gore „DANILOVGRAD OPEN 2011“ održano je na strelištu u kasarni Vojske Crne Gore u Danilovgradu u subotu 28-og maja  2011 godine.

Takmičili su se članovi Lovačkih društava, organizacija i Javnih preduzeća, članica Lovačkog saveza Crne Gore.

Na takmičenju u Danilovgradu, lovci su gađali nepokretnu metu divljeg vepra na rastojanju 100 i 200 metara, ležeći u disciplinama lovački karabin sa optičkim nišanom i na 100 metara, stojeći u disciplini lovački karabin sa mehaničkim nišanom.

OPšIRNIJE...
Stranice:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28