O NAMA - LOVSTVO CRNE GORE

Crnogorski planinski goničLov kao djelatnost, vezuje se uz čovjeka od najranijih vremena. Na područjima Crne Gore, gdje je priroda bila tako izdašna i darovala je preljepim pejsažima, raznovrsnošću i brojnošću divljači, nalazimo na brojnim lokalitetima svjedočanstva o prisustvu čovjeka, njegovog bavljenja lovom, kao i pomagala koje je upotrebljavao u lovu. Postoje i zapisi putopisaca, dokumenti, crteži, slike, umjetnička i književna djela, novinski članci i drugo o lovu na prostorima Crne Gore u prošlosti.

Lov, u raznim periodima razvoja društva u Crnoj Gori, poprimao je različite uloge, i postepeno evoluirao u lovstvo, plansku i složenu djelatnost, zasnovanu na naučnim dostignućima, sa ciljem očuvanja prirode i divljači.

Početak organizovanog lova u Crnoj Gori veže se za period sa kraja XIX i početka XX vijeka, a nakon priznavanja Crne Gore kao suverene države 1878. godine. Pored niza naredbi i raspisa, ova djelatnost će biti pomenuta i u Opštem imovinskom zakoniku (1888. g.) i Krivičnom zakoniku (1906. g.), da bi detaljno bila regulisana Zakonom o lovu u Kraljevini Crnoj Gori, koji je Crnogorska narodna skupština usvojila na svojoj VIII redovnoj sjednici održanoj 10. decembra 1910. godine. Ovaj Zakon, definišući da pravo lova pripada Državi, određuje zaštitu divljači, uvodi dozvole za lov, utvrđuje vrijeme lova zakonom određene divljači, kaznene odredbe, udarajući time vrlo čvrst temelj crnogorskog lovnog zakonodavstva. Međutim burni događaji u drugoj deceniji XX vijeka bitno su uticali na sve oblasti života u Crnoj Gori pa tako i na lov. Zato su i pored duge tradicije, mnogo ranije uočene potrebe, nešto kasnije preduzete aktivnosti na donošenju propisa i formiranju Lovačkih društava i njihovog Saveza. Prvo Lovačko društvo osniva se na Cetinju 1925-e godine, a 5. decembra 1931 godine, takođe na Cetinju, osniva se nacionalna asocijacija lovaca, Lovački savez Crne Gore.

Dakle, prirodne karakteristike Crne Gore, koja ima neobično razvijen reljef sa izraženim kontrastima: kopno oštro uzdignuto nad morem, visoke planine, niske površi, brojne i duboko usiječene riječne tokove, imaju za posljedicu postojanje različitih klimatskih zona i formiranje velikog broja raznovrsnih biljnih zajednica, odnosno veliki broj različitih tipova staništa. U ovim staništima, odgovarajuće životne uslove nalaze brojne vrste divljači, a oni nisu značajnije izmijenjeni negativnim djelovanjem čovjeka, tokom istorije. Tako da danas imamo izuzetno očuvane i brojne populacije kao što su populacije velikih zvijeri (vuka i medvjeda), brojnih drugih autohtonih vrsta: divokoza, srna, veliki tetrijeb, lještarka, jarebica kamenjarka, itd.

Danas lovstvo u Crnoj Gori je djelatnost koja objedinjava lov kao sport i rekreaciju, zatim privrednu djelatnost, proizvodnju, uzgoj i zaštitu, plansko i racionalno korišćenje divljači, uzgoj i obučavanje rasnih lovačkih pasa i lovno streljaštvo. Kroz edukaciju i obrazovanje, naručito putem obimne izdavačke djelatnosti Lovačkog saveza Crne Gore, nastoji se izgraditi prvenstveno mladi čovjek kao ljuditelj prirode, uzgajivač i zaštitnik divljači, koji će nastaviti tradiciju gazdovanja lovištima na savremenim naučnim principima, uz uvažavanje kulturno istorijskog nasljeđa kada je u pitanju lovstvo Crne Gore, i koji će prenijeti svojim potomcima u naslijeđe, u još više očuvanijem stanju, neprocjenjivo prirodno blago Crne Gore a to je – divljač.

Organizaciona šema lovstva u Crnoj Gori:

Lovački Savez Crne Gore

Lovacki Savez Crne GoreLovački savez Crne Gore je nacionalna asocijacija lovaca u koju su uključene lovačke organizacije, korisnici lovišta, privredna društva i druga pravna lica koja se bave lovstvom, kao i druge organizacije zainteresovane za razvoj lovstva.

Osnovan je na Cetinju 5. decembra. 1931 godine, pod imenom Savez lovačkih udruženja Zetske banovine. Njegovo sjedište sve do 1948. godine bilo je na Cetinju, kada se premješta u tadašnji Titograd, glavni grad, a ime mjenja u Lovački savez Crne Gore. Prva pravila Saveza lovačkih udruženja, štampana su u štampariji Zetske banovine „Obod“ na Cetinju 1934 godine.

Lovački savez Crne Gore, u promociji lovstva u Crnoj Gori, predstavlja svoje članove u zemlji i inostranstvu i vrši druge poslove od javnog interesa u skladu sa zakonom.
Lovački savez Crne Gore vrši sljedeće poslove:

 • zastupa interese lovačkih organizacija, korisnika lovišta i lovaca u zemlji i inostranstvu;
  organizuje polaganje lovačkih ispita, sokolarskih ispita i ispita za ocjenjivače trofeja divljači, po programu i na način predviđen zakonom;
 • saradjuje na pripremi stručnih podloga za donošenje programa razvoja lovstva, lovnih osnova i lovnih planova;
 • utvrđuje minimalni cjenovnik odstrijeljene divljači i njenih djelova;
 • vodi lovačko informacioni sistem Lovačkog saveza;
 • vodi evidenciju o izdatim dozvolama za lov sokolarenjem;
 • sarađuje u naučno istraživačkom radu u vezi sa divljači i lovstvom;
 • učestvuje u organizovanju i izvođenju obrazovanja i prosvjećivanja lovaca koje se odnosi na zaštitu životne sredine i komunikacije sa vlasnicima zemljišta i šuma i sa javnošću;
 • izdaje i sarađuje pri izradi stručne literature i publikacija iz oblasti divljači i lovstva;
 • stara se o razvoju lovačke kinologije i lovnog streljaštva;
 • izdaje lovne karte;
 • organizuje izložbe trofeja divljači u skladu sa zakonom;
 • sarađuje u propagiranju svih vidova lovnog turizma;
 • vrši druge poslove i zadatke od javnog interesa određene zakonom.

Predsjednik Lovačkog saveza Crne Gore je Nikola Marković, dugogodišnji sportista i lovni radnik. Uspješan je takmičar u olimpijskoj disciplini gađanju glinenih golubova disciplina Trap. Kao član reprezentacije Jugoslavije i reprezentacije Crne Gore više puta je pobjedio na međunarodnim, jugoslovenskim i crnogorskim takmičenjima ostvarivši vrhunske rezultate u oblasti streljaštva.

U nastavku možete vidjeti spisak svih predsjednika i sekretara u istoriji Lovačkog Saveza Crne Gore:

Predsjednici LSCG :

     - Armušević Ilija
     - Vujošević Periša
     - Božović Vladimir
     - Bulatović Božidar
     - Pejović Momčilo
     - Bulatović Branislav
     - Đurović Vaso
     - Papić Tomo
     - Sjekloća Nikola
     - Vujanović Filip
     - Brajović Željko
     - Marković Nikola

Sekretari LSCG :

     - Vučinić Tomaš
     - Gilić Vidak
     - Ćabak Mladen

Članstvo Lovačkog saveza u međunarodnim organizacijama

Lovački savez Crne Gore član punopravni član u međunarodnih asocijacijama lovaca CIC-a (Međunarodnog savjeta za lov i očuvanje divljači) i FACE (Federacije nacionalnih lovačkih asocijacija Evropske unije).

Pogledajte i članice Lovačkog saveza Crne gore.